Partnerské články

Prvotriedne a spoľahlivé geodetické služby i geometrické plány

Prvotriedne a spoľahlivé geodetické služby i geometrické plány

Komplexné geodetické práce zahrňujúce aj geometrické plány sú doménou spoločnosti Geodézia Drozda. Spolupracujeme s projekčnými kanceláriami, developerskými a stavebnými spoločnosťami, mestskými úradmi aj jednotlivcami v oblasti katastra nehnuteľností.

Geometrické plány ako dôležité dokumenty


Ako skúsení geodeti vám pomôžeme naplánovať nový dom či obchodné priestory pre vaše podnikanie. Samozrejmé sú prvotriedne geometrické plány (pozostávajúce z predpísaných častí – popisové pole, grafické znázornenie, výkaz výmer), ktoré predstavujú technické podklady a zároveň grafické znázornenie zmenených parciel do katastrálnych máp. Je dôležité, aby geometrické plány boli autorizačne overené geodetmi aj úradníkom katastrálneho odboru príslušného okresného úradu. Iba tak môžu byť použité na ostatné právne záležitosti. Nezabudnite na ich zápis do katastra nehnuteľností, ktorý trvá štandardne 60 dní. Následne kataster oficiálne vykoná zmenu v katastrálnej mape. Geometrické plány teda predstavujú podklady pre právne úkony a verejné listiny, ktoré sú podľa zákona osvedčením alebo potvrdením práv k nehnuteľnostiam.

S geodetickými plánmi k vysnívanej nehnuteľnosti

Vyhotovujeme geometrické plány pre viaceré účely. Sú nevyhnutnosťou pri majetkovoprávnom usporiadaní, oddelení a rozdelení pozemkov, vyňatí z PPF a LPF, kolaudácii stavby, zameraní rozostavanej stavby aj zriadení vecného bremena. Geometrické plány sa snažíme vyhotoviť v čo najkratšom časovom horizonte a na základe výsledkov geodetických prác tak, aby obsahovali detailné a presné grafické znázornenie nehnuteľnosti pred a po zmene, ako i uvedenie dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov, ich výmer aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Dbáme, aby finálne geometrické plány boli dobre čitateľné, vytlačené na kvalitnom papieri a v predpísanej farebnosti. Kontaktujte nás a oboznámime vás so všetkými potrebnými informáciami, ako aj s cenovou ponukou priamo pre vás. Ručíme za poskytnutie prvotriednych geodetických prác v oblasti inžinierskej geodézie i katastra nehnuteľností.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

success Ďakujeme za pridanie Vášho komentára

Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?