Produkty na finančnom trhu – spotrebiteľský úver a hypotekárny úver

Produkty na finančnom trhu – spotrebiteľský úver a hypotekárny úver

Spotrebiteľský a hypotekárny úver sú produkty, ktoré sú obchodované na finančnom trhu. Každý zo spomínaných úverov má svoje špecifiká, podmienky získavania a podmienky splácania. Prečítajte si článok, v ktorom vám spotrebiteľský a hypotekárny úver priblížime viac.

Spotrebiteľský úver a jeho špecifiká

Spotrebiteľský úver je, Ministerstvom financií Slovenskej republiky zadefinovaný ako dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Zároveň má niekoľko charakteristických znakov. Možno ho poskytnúť len bezhotovostne, a to na účet, poštovým poukazom, pričom je dôležité totožné vlastníctvo majiteľa tohto účtu a aj príjemcu finančných prostriedkov.    

Okrem toho je spotrebiteľský úver poskytnutý bankou alebo nebankovou spoločnosťou, jeho výška je v rozmedzí 100,- do 75 000,- eur, za spotrebiteľský úver sa považuje aj finančný lízing, úver na kreditnej karte a povolené prečerpanie prostriedkov na bežnom účte. Tento úver sa najčastejšie využíva na vybavenie domácností alebo nákup auta. Podľa Federálnej obchodnej komisie v USA (2021) je spotrebiteľský úver významným elementom ekonomiky tejto krajiny. Dôvodom je fakt, že schopnosť domácnosti si požičať dáva možnosť fungovať dobre riadenému hospodárstvu krajiny. Zároveň stimuluje jej rast.

Špecifikácia hypotekárneho úveru nielen v legislatíve

Hypotekárny úver je definovaný zákonom, rovnako, ako aj s danými konkrétnymi parametrami - existuje zabezpečenie záložným právom (na podklade zápisu v katastri nehnuteľnosti podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov) prípadne iným zabezpečovacím právom k nehnuteľnosti.

Od úveru na bývanie sa líši základným aktívom, zadefinovaným Zákonom 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o bankách), ako pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, z hypotekárnych úverov, ktoré sú zabezpečené záložnými právami k nehnuteľnostiam a tie musia tvoriť najmenej 90 % alebo 80 % súhrnnej menovitej hodnoty krytých dlhopisov. V mnohých krajinách, tak aj na Slovensku je zvykom a praxou fixácia úrokových sadzieb na isté obdobie v predpoklade s platením mesačných anuitných splátok. Rovnako je prípustné, v čase zmeny fixácie úrokovej miery, akceptovať novú výšku úroku, prípadne úver predčasne splatiť.  

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

success Ďakujeme za pridanie Vášho komentára

Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?