Čo je to živnosť?

Čo je to živnosť?

Jednou z najvyužívanejších foriem prevádzkovania podnikateľskej činnosti je práve živnosť. Jej pravidlá a podmienky sú upravované zákonom a spravidla sa každoročne menia. Zväčša nejde o veľké zmeny, skôr ide o doplnenia či rôzne úpravy podmienok pre živnostníkov či podmienok pre založenie živnosti. Ak plánujete podnikať, pravidlá zakladania živnosti, ako aj vaše práva a povinnosti by ste mali dobre poznať.

 

Živnosť – čo všetko o nej potrebujete vedieť?

 

Živnosť je vlastne skráteným pomenovaním pre podnikanie, ktoré je vykonávané na základe vydaného živnostenského oprávnenia. Práve podnikanie na základe živnosti patrí medzi najvyužívanejšie formy výkonu podnikateľskej činnosti v rámci celého Slovenka. Pred začatím podnikania na živnosť je potrebné získať povolenie na takúto činnosť. Vykonávať živnosť môžu fyzické osoby na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení, ktoré podrobne upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – známy aj ako živnostenský zákon.

 

Pre založenie živnosti musí každá osoba spĺňať niekoľko podmienok. Medzi najdôležitejšie patrí napríklad sústavné a samostatné prevádzkovanie podnikateľskej činnosti, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku či za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Ako podnikanie na živnosť nie je možné považovať jednorazové činnosti či krátkodobé alebo dočasné činnosti.

 

Aké podmienky musia spĺňať živnostníci a aké je základné delenie živností?

 

Ak sa chcete stať živnostníkom, musíte spĺňať niekoľko zákonom daných podmienok. Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba čiže živnostník alebo právnická osoba, ktorá spĺňa všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. Podmienkou je napríklad dosiahnutie veku 18 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony a ďalšie podmienky, ktoré sú ustanovuje živnostenský zákon. Potrebné je tiež špecifikovať v akej oblasti alebo oblastiach budete živnosť vykonávaná. Možné je založiť si živnosť pre jednu alebo súčasne pre viac podnikateľských oblastí.

 

Živnosť je možné členiť na základe niekoľkých kritérií. Na základe spôsobu získavania živnostenského oprávnenia sa živnosti rozdeľujú na koncesované a ohlasovacie. Na základe požiadaviek na odbornú spôsobilosť sa živnosti delia na remeselné, viazané a voľné. Možné je ich rozdeľovať aj na základe predmetu podnikania, a to na obchodné, výrobné a živnosti poskytujúce služby. Pri zakladaní živnosti sa môžete obrátiť na finančného poradcu či kanceláriu, poskytujúcu poradenstvo pre podnikateľov alebo priamo na živnostenský úrad.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

success Ďakujeme za pridanie Vášho komentára

Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?